Vŕtaná studňa na kĺúč

Ponúkame služby hĺbkových vrtov pre vŕtanie studní na kľúč. Podľa prianí zákazníka realizujem aj samostatné vŕtanie studní, alebo iných hydrogeologických vrtov. Sme flexibilný a preto ak máte nejaké individuálne prianie, alebo iné požiadavky, radi Vám ich splníme.

Voda na zemi

Základnou podmienkou pre život na zemi je voda - chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Voda tvorí 2/3 rozlohy na zemi a nachádza sa všade okolo nás. Pre vŕtanie studní je dôležitá podzemná voda, ktorá je vhodná na pitné účely, alebo dennodenné využitie. Rozloženie zásob podzemných vôd na Slovensku je nerovnomerné a v zásade platí, že je ju možné čerpať hydrogeologickým vrtom takmer na 80% územia v hĺbke do 80 metrov, s rozdielnou kvalitou a vlastnosťami, vhodnými na všetky použitia.

Výhody vlastnej studne

Takmer 90% spotrebovanej vody sa využije ako technická voda pre chod domácnosti. Zvyšných 10% je smerovaných k potravinovému využitie akou je samotné pitie vody či varenie a podobne. Z toho je zrejmé, že najväčšie percento ide na dennodenné používanie, čo tvorí veľkú spotrebu hlavne finančných zdrojov. Ak prerozdelíme úžitkovú vodu, ktorú spotrebujeme a budeme ju čerpať z vlastnej studne je jasne že vŕtaná studňa sa oplatí každému z nás.

Výhody vŕtanej studne

Vŕtanie studní sa realizuje do väčších hĺbok oproti studni kopanej a tak môžeme, dosiahnuť celoročne dostatočné množstvo čerpanej vody, nakoľko takýto vrt nie je závislý na povrchovej vode vznikajúcej dažďom. Druhoradou výhodou je čistota vody, ktorá sa stúpajúcou hĺbkou prefiltruje v pôde. Tu platí pravidlo čím hlbšie tým lepši.

  • Vŕtaná studňa má aj v suchom období zdroj vody
  • Pri suchom období vrt nevyschne
  • Rýchla realizácia vykonaná za 1 deň
  • Minimálny stavebný zásah bez velkého odvozu materiálu
  • Jednoduchá, rýchla a praktická inštalácia čerpacej techniky

Ako na vŕtanú studňu

Ak sa rozhodnete pre vŕtanú studňu od našej spoločnosti kontaktujte nás. Radi Vás navštívime a na mieste zodpovieme všetky otázky. Preveríme možnosti umiestnenia vrtu, príjazd techniky, navrhneme riešenia potrebných povolení, dohodneme cenové podmienky a termín realizácie. Vŕtanie studní je tzv. malé stavebné dielo a preto ho realizujte z rozvahou. dôsledne vyberajte dodávateľa, ale aj použité materiály. Pri neodborných chybách v diele chyby nie je možné opraviť ako u inej stavby. V prípade záujmu uvažujte vŕtanie studní na kľúč. Získate tak komplexnú prácu od odborníkov s garanciou a zárukou na celé dielo.

Odvodňovacie vrty
Účelom týchto vrtov je znižovanie hladiny spodných vôd v miestach, kde je táto voda nežiaduca, v daných okolnostiach sa nedá inak vydrenážovať. Vrty sú natoľko špecifické, že je nutnosť riešenia každej zákazky individuálne.