Do čoho sa vŕtajú studne

Základné Informácie kde sa nachádzame a v akej hornine realizujeme vrty.

Slovenská republika je hornatá zem vďaka Karpatskej oblasti. Karpaty ako celok delíme na Alpínksy oregón, ktorý sa člení na západne, južné a východné Karpaty. Slovenskom prechádzajú Západne Karpaty, ktoré na severe zachytávajú Vonkajšie Karpaty a prevažnú časť územia pokrývajú vnútorné Karpaty. Najvyšší bod v našej republike je Gerlachovský štít s nadmorskou výškou 2655m. Na Slovensku sa nachádza len 5% plochy nad hranicou lesa. Naše Karpaty nemajú žiadne časti trvale nad hranicou snehu a tak neexistujú žiadne časti ľadovca na území SR. Celé pohorie Karpát v Európe je rozsiahly horský systém s celkovou rozlohou viac ako 210 000 km² a dĺžkou okolo 1 450 km, čo predstavuje poriadne veľký masív hornín. Karpaty tak majú dosť zložitý geologický vývoj. Celý rast sa odohral asi pred 100 000 rokmi a vytvoril nám tak najkrajší geologický útvar vonkajších Karpát, ktoré je tvorené flyšovými pohorím.

karpatska_geologia_vrtania.jpg

Zoznam flyšových pohorí - vonkajšie Karpaty

  • Biele Karpaty – Nové mesto n Váhom, Trenčín
  • Jablunkovské medzihorie, Turzovská vrchovina – Severočeská hranica
  • Kysucká vrchovina, Javorníky, Kysucké Beskydy – okres Čadca
  • Levočské vrchy – Okres Levoča a okolie
  • Ľubovnianska vrchovina – Koniec východných Tatier
  • Moravsko-sliezske Beskydy
  • Oravská Magura, Podbeskydská vrchovina, Oravské Beskydy - Orava
  • Šarišská vrchovina – Šariš, Spišská nová Ves

Flyšové pásmo tvorí Akrečný klin, alebo akrečná prizma v ktorej sú nahromadené sedimenty v čele aktívneho kontinentálneho okraja. Veľké zloženie prizmy tvoria usadené horniny morského pôvodu. Tie sú odtrhnuté z podložia platne a zloženie občas obsahuje aj vulkanický pôvod, ktorý môže zanechávať stopy ostrovného oblúka nadložnej platne.

vrtany_material_karpaty.jpg

Akrečný klin získal názov vďaka svojmu tvaru v kolmom reze. Jeho hrúbka sa odhaduje na 7 km. Vzniká tak mohutná a súdržná sústava hornín bez veľkých zmien pohybu. Takýto tvar nemajú len dnes fungujúce kliny nad subdukčnými zónami, ale aj časti zachované v orogénnych pásmach, napríklad v karpatskom flyšovom pásme. Klin vzniká zoškrabávaním výplne hlbo-komorskej priekopy, tvorenej najčastejšie usadenými horninami. Tie obsahujú piesčité a jemnozrnné ílovité vrstvy a horniny, často so značným obsahom vody vo svojej štruktúre. Všetky tieto javy vytvorila príroda v ktorej sa nachádza kryštálovo čistý prameň života, voda.

vrtana_skala.jpg

Vďaka týmto skupenstvám a horninách máme stabilné podložie, kde dennodenne vŕtame klientom vertikálne vrty a to tvorí našu prácu.
V stručnosti Vám chcem priblížiť do čoho vŕtame, kde sa nachádzame a odkiaľ budete po desaťročia čerpať čistú vodu. Ide o najčistejšie zdroje pitnej vody v Európe.