Postup vŕtania studne

V stručnosti opísané čo potrebujete pri realizácii oficiálnej vŕtanej studne pre pripojenie k objektu prevažne realizované fyzickou osobou, nepodnikateľ.

 • Podanie informácií na aký účel bude studňa slúžiť, miesto, poloha, predpoklad odberu.
 • Vykoná sa geologické a hydrogeologický posúdenie miesta
 • Návrh umiestnenia vrtu a technické riešenie.
 • Oboznámime Vás zo všetkými možnosťami a vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.
 • Prejazd techniky vyžaduje prejazd nákladného automobilu šírka 2,8m výška 3,8m.
 • Podpísanie zmluvy o dielo, podanie žiadostí podľa miestnych ustanovení
 • Vypracovanie dokumentov potrebných k oficiálnej studni.
 • Predanie dokumentácie investorovi.
 • Realizácie rozsahu prác podľa zmluvy
 • Vŕtanie, vystrojenie vrtu, obsyp, odizolovanie vrtu a iné
 • Čerpacia skúška
 • Osadenie šachty a jej zapojenie
 • Rozvod vody do objektu, záverečné práce
 • Vystavenie posudkov, technickej správy a dokumentov ku kolaudácii

Cenová ponuka

V prípade, že máte záujem o naše služby kontaktujte nás cez formulár, alebo telefonicky.